مشاوره

مشاوره
شرکت جرثقیل تسلا طی جلساتی که با کارفرما مربوطه برگزار می‌کند به طور دقیق‌ با بررسی و تحلیل خواسته کارفرما، مشخص می کند که پروژه به چه دستگاهی، با چه ابعادی، و با چه ظرفیتی نیاز دارد. شرکت جرثقیل تسلا پیشنهادات فنی و مهندسی خود را مطابق استانداردهای بین المللی ارائه می نماید.
شرکت ما به مشتریان خود برترین پیشنهادات را ارائه میدهد که از نظر ایمن بودن، سریع بودن، انتخاب تجهیزات با بهترین کیفیت، داشته باشند. ما تمام شرایط پروژه شما را اعم از محیط، ظرفیت تولید، انبار، آب و هوا، ظرفیت بار و جابه جایی، ساعت کاری، و ... بررسی کرده و با بهترین عملکرد، کاهش هزینه، به شما ارائه میدهیم.

 

خدمات مشاوره شرکت جرثقیل تسلا:
  1. نوع جرثقیل
  2. ظرفیت جرثقیل
  3. ایمنی لازم سازه
  4. ابزار جانبی (در صورت نیاز)
  5. تعمیرات و نگهداری جرثقیل
  6. بهینه سازی قطعات و تجهیزات قدیمی دستگاه
 
 
 


ارتباط با ما