FA
معرفی اجمالی انواع جرثقیل سقفی

معرفی اجمالی انواع جرثقیل سقفی
معرفی اجمالی انواع جرثقیل سقفی

با توجه به موارد کاربری جرثقیل سقفی، ویژگیها و مشخصات خاصی را برای آن می توان شمرد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:پروسه تولید جرثقیل سقفی دو پل بسیار دقیق می باشد.می توان در عرض یک از پلهای جرثقیل سقفی دو پل راهرو تعمیراتی نصب نمود که تکنسینهای فنی در مواقع نیاز به تمام تجهیزات جرثقیل سقفی دو پل دسترسی داشته باشند.می توان در محیطهای با آلودگی بالا و یا محیط ها ی خطرناک و یا محیط با دمای بالا و یا در مواردی که جرثقیل سقفی دارای سرعت حرکتی بالایی باشد برای اپراتور کابین مجهز به تهویه مطبوع نصب نمود.در مواردی که نیاز باشد می توان چندین بالابر را با کاربری های مختلف بر روی یک کالسکه قرار داد و یا چندین کالسکه با قابلیتهای مختلف را در کنار هم بر روی جرثقیل سقفی دو پل نصب نمود. به خصوص وقتی که نیاز به حرکت چرخشی کالسکه و به دنبال آن دوران بار باشیم جرثقیل سقفی دو پل رونشین بهترین راهکار خواهد بود.در مواردیکه نیاز باشد که در سالن جرثقیل سقفی دو پل نصب شود و در این حال نیاز باشد که بیشترین دسترسی به کناره ها و یا حتی فضای خارج از دهانه سالن پوشش داده شود بدون تردید جرثقیل سقفی دو پل رونشین بهترین گزینه خواهد بود و می توان یک یا چند بالابر تک پل آویز را در زیر یکی از پلهای جرثقیل سقفی دو پل نصب کرد.سایر ویژگیها و کاربردهای جرثقیل سقفی دو پل رونشینجرثقیل سقفی دو پل دارای محدودیت در ظرفیت باربرداری و یا دهانه سالن نمی باشد.تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفی دو پل رونشین بسیار آسانتر از جرثقیل های سقفی تک پل آویز می باشد.در کاربری جرثقیل سقفی رونشین دو پل دقت و امنیت کاری بالاتری وجود دارددر مواردی که نیاز به باربرداری بسیار دقیق و بدون انتقال قلاب در راستای عرضی باشد بدون تردید بهترین گزینه استفاده از جرثقیل سقفی دوپل می باشد.


ارتباط با ما