قلاب جرثقیل

قلاب جرثقیل
قلاب جرثقیل:

قلاب جرثقیل برای جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ، و انواع دیگر تجهیزات بالابر شما استفاده می گردد. نوع قلاب جرثقیل با ابعاد مختلف قلاب جرثقیل موجود است. امکان طراحی قلاب جرثقیل در شرکت جرثقیل تسلا ممکن استاکنون انواع قلاب های جرثقیل را بررسی کرده و قلاب جرثقیل خود را مشخص کنید

 

قلاب جرثقیل اعم از قلاب سیم بکسلی یا زنجیری وسیله ای متداول برای گرفتن و بلند کردن بارهای مورد استفاده توسط بالابر یا جرثقیل است. قلاب جرثقیل بالابر معمولاً مجهز به قفل ایمنی برای اطمینان از قرار گرفتن سیم بکسل یا زنجیر در محل مناسب قلاب جرثقیل و اطمینان از ایمنی است. قلاب شامل یک یا چند قرقره داخلی می شود و نیروی بالابری را تقویت می کند. انواع قلاب های بالابر شرکت تسلا ، از جمله قلاب با یک یا دو قرقره ، قلاب ریخته گری و ، قلاب جرثقیل بسته و نیمه بسته ، و قلاب های دیگر ، مانند قلاب چرخشی برقی ، قلاب قرقره و سیستم قرقره قلاب و غیره

 

 

یکی از قطعات پر کاربرد در اجزاء جرثقیل برای انتقال بار قلاب است. این قطعه کمک میکند تا بار به راحتی بلند شده و جا به جا شود. قلاب جرثقیل با توجه به استاندارد BS2903 به شش دسته تقسیم میشود:
  1. دسته دار
  2. دسته دار برای انتقال بارهای کوچک
  3. دسته دار با چشمی برای کار با زنجیر
  4. دسته دار با چشمی برای کار با سیم بکسل
  5. C شکل دسته دار
  6. C شکل با چشمی برای کار با سیم بکسل و زنجیر

 

طبق استانداردی که در فرم و بافت قلاب باید توان چکش خواری بالایی داشته باشد، به همین دلیل برای سنجیدن قلاب ها از آزمون برینل یا سختی فلز استفاده می شود. برای تست استحکام و مقاومت مواد استفاده شده در بافت قلاب از آزمون هایی نظیر سنجش رادیوگرافی، تست ذرات مغناطیسی، اولتراسونیک.
شرکت های سازنده قلاب موظفند قبل از اینکه قطعه را در اختیار مصرف کننده قرار دهند بر حسب استانداردهای معتبر، روش ساخت و مواد به کار رفته، عملیات حرارتی را انجام داده و پس از تایید در بازار عرضه کنند.

 

انواع قلاب بالابر در شرکت تسلا موجود یا تامین می گردد


ارتباط با ما